Opleiding Initiator Rolstoeldans najaar 2017 (VTS-opleiding)

In het najaar van 2017 wordt opnieuw een VTS-opleiding "Initiator Rolstoeldans" ingericht.

Danssport Vlaanderen en de Belgische Rolstoeldansfederatie hebben met succes de vorige editie (2015 - 2016) gerealiseerd. Aan de 11 geslaagde kandidaten wordt het diploma overhandigd tijdens de Nationale Dansdag van BeRF op 19 november in Lommel.  BeRF en DSV zetten eind oktober 2017 hun samenwerking verder met een tweede uitgave van deze opleiding. Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initieren van beginnende en/of recreatieve rolstoeldansers op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het rolstoeldansen.

Aanvangsdatum:
29 oktober 2016

Kostprijs (documentatie inbegrepen):
215 euro

Cursusplaats:
SportVlaanderen Hofstade, Tervuursesteenweg z/n 1981 Hofstade

Cursusverantwoordelijke (C.V.)
Theo Mues, Kapitein Modest Cuypersstraat 54,3271 Zichem, 013/77 30 02, theo.mues@pandora.be

Directeur Sportkaderopleiding (DSKO)
BAUDUIN Hilde, Hasseltsebaan 76a, 3940 Hechtel. Tel. 0475/20 30 24, email: Hilde@danssportvlaanderen.be

Toelatingsvoorwaarden:
- Leeftijd: Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
- Sporttechnische voorwaarde: Voor al de geinteresseerden die nog geen ervaring hebben met rolstoeldans wordt vooraf een kennismakingsdag georganiseerd door de Belgische rolstoeldansfederatie. Aanwezigheid is niet verplicht maar wel aanbevolen. (Meer info Belgische rolstoeldansfederatie:www.rolstoeldansen.org- jef.boudewijns@gmail.com)

Vrijstellingen:
Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de algemene VTS-vrijstellingstabel - zie www.bloso.be/vts (Info cursisten).

Opmerkingen:
Voor de praktijkgedeelten is sportieve kledij vereist. De organisatie zorgt voor enkele dansrolstoelen.

Opleidingsonderdelen
Het opleidingsstramien omvat 57 uren (waarvan 10 uren stage), 4 module(s) en 11 vakken

Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15u)
- Didactiek: 7u
- Veilig sporten preventief luik: 4u
- Veilig sporten curatief luik: 4u

Module 2B: Sporttechnische module Initiator Rolstoeldans (20u)
- Introductie tot de initiatoropleiding: 1u
- Functionele mogelijkheden van dansers met een handicap: 2u
- Danstechniek en dansactiviteiten voor rolstoeldansers: 4u
- Elementaire kennis van dansmuziek: 6u
- Omgaan met G-sporters: 7u

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator rolstoeldans (12u)
- Didactiek en methodiek rolstoeldans: 4u
- Didactische oefeningen Initiator rolstoeldans: 8u

Module 4: Stagemodule Initiator rolstoeldans (10u)
- Stage Initiator rolstoeldans: 10u

Voorlopig lessenrooster initiator rolstoeldans 2016:
- 29/10/2017 09.30-10.30 Introductie tot de initiator opleiding - module 2 (H. Bauduin of L. Pellens)
- 29/10/2017 10.30-12.30 Didactiek - module 1
- 29/10/2017 13.00-16.00 Didactiek - module 1


- 05/11/2017 09.30-10.30 Veilig sporten curatief - module 1
- 05/11/2017 13.00-14.00 Veilig sporten curatief - module 1
- 05/11/2017 14.00-16.00 Didactiek - module 1

- 12/11/2017 09.30-10.30 Veilig sporten preventief - module 1
- 12/11/2017 13.00-14.00 Veilig sporten preventief - module 1

- 03/12/2017 09.30-11.30 Danstechnieken en dansactiviteiten voor rolstoeldansers - module 2 (L. Pellens)
- 03/12/2017 11.30-12.30 Didactiek en methodiek rolstoeldans - module 3 (L. Pellens)
- 03/12/2017 13.00-14.00 Didactiek en methodiek rolstoeldans - module 3 (L. Pellens)
- 03/12/2017 14.00-16.00 Didactische oefeningen - module 3 (L. Pellens)

- 10/12/2017 09.30-12.30 Omgaan met G-sporters - module 2 (D. Van Biesen)
- 10/12/2017 13.00-14.00 Elementaire kennis van dansmuziek - module 2 (M. Houben )

- 17/12/2017 09.30-11.30 Danstechnieken en dansactiviteiten voor rolstoeldansers  - module 2 (L. Pellens)
- 17/12/2017 11.30-12.30 Didactiek en methodiek rolstoeldans - module 3 (L. Pellens)
- 17/12/2017 13.00-14.00 Didactiek en methodiek rolstoeldans - module 3 (L. Pellens)
- 17/12/2017 14.00-16.00 Didactische oefeningen - module 3 (L. Pellens)

- 14/01/2018 09.30-12.30 Omgaan met G-sporters  - module 2 (D. Van Biesen )
- 14/01/2018 13.00-14.00 Omgaan met G-sporters  - module 2 (D. Van Biesen )

- 21/01/2018 09.30-12.30 Elementaire kennis van dansmuziek  - module 2 (M. Houben )

- 28/01/2018 09.30-11.30 Functionele mogelijkheden van dansers met een handicap - module 2 (L. Pellens)
- 28/01/2018 11.30-12.30 Didactische oefeningen - module 3 (L. Pellens)
- 28/01/2018 13.00-16.00 Didactische oefeningen - module 3 (L. Pellens)

Examenregeling
- 26/11/2017 vanaf 9.30u examen theorie Module 1
- 11/02/2018 vanaf 9.30u examen theorie Module 2 + 3
- 25/02/2018 vanaf 9.30u examen didactische oefeningen
- 06/05/2018 vanaf 9.30u herexamen

Info:
VTS-secretariaat: Vera Fonck, tel. +32 22094732, e-mail: vera.fonck@bloso.be
Belgische Rolstoeldansfederatie: Jef Boudewijns, 0475/96 57 97, jef.boudewijns@gmail.com
Danssport Vlaanderen vzw: Hilde Bauduin, 014/71 10 37, e-mail: hilde@danssportvlaanderen.be