Wat is Rolstoeldansen?

Rolstoeldansen kent verschillende vormen en stijlen: Er zijn groepsdansen, partnerdansen en solodansen.

De twee bekendste vormen van rolstoeldansen zijn:
- Duo dans: gedanst wordt door twee rolstoelpartners. Dit vereist techniek en samenspel tussen de dansers (men kan elkaar immers niet steeds vasthouden). Twee rolstoelgebruikers bewegen op de muziek volgens bepaalde vooraf vastgestelde figuren. Door hun bewegingen op elkaar af te stemmen en vooral door de rolstoel op het juiste moment aan te zetten ontstaat een harmonieus geheel.
- Combi dans: een rolstoelgebruiker danst met een staande partner. De staande partner en de rolstoelgebruiker hebben contact met een enigszins aangepaste danshouding. Samen dansen kan door de armspanning die beide dansers uitoefenen.

Ben je sportief ingesteld en wens je als rolstoeldanser aan wedstrijddansen te doen dan informeer je best eens naar een club waar de lesgever wedstrijddansers traint.
Competitie is boeiend. Het kan bijdragen tot een betere fysieke conditie en haalt het beste uit jezelf maar . . . als je niet kan omgaan met verlies en nederlaag kun je er beter niet aan beginnen. In rolstoeldansen hebben de dansers allen te maken met een graad van handicap. De lat ligt dus nooit gelijk voor iedereen. Aanvaarden dat anderen soms beter toegerust zijn in de competitie is dus een noodzaak.
Wel worden de dansers ingedeeld in 2 klassen: klasse 1 is voorbehouden voor dansers met een beperking van de arm- en rompfuncties. Klasse 2 is voor de wedstrijddansers met minder beperkingen. Voor startende wedstrijddansers zal de lesgever bepalen in welke klasse je kan starten. Maar indien je verder wil in de competitie en je promoveert naar de Amateur-klasse is het aangewezen dat je een correcte classificering laat maken. Tijdens belangrijke wedstrijden is er vaak een classificeringsteam aanwezig. Ze onderzoeken de arm- en rompfuncties en kennen je (samen met de partner) een aantal punten toe. Dat puntenaantal bepaalt dan de klasse waarin je kan dansen.

Je hoeft trouwens niet altijd een rolstoelgebruiker te zijn om aan rolstoeldansen te doen. Ook als je wat moeilijk te been bent is rolstoeldansen een fijn alternatief om muziek te beleven en daarbij te bewegen, te dansen.